deltaweg

Medezeggenschapsraad

Bij Jan van Brabant College luisteren we naar iedereen. Wij hebben een wettelijk voorgeschreven Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 8 leden uit alle onderdelen van de school. Zowel ouders, leerlingen als personeel zijn in de MR vertegenwoordigd.

Wat doet de MR?

De MR heeft instemmings- of adviesrecht over een breed scala aan schoolzaken, voor zover het niet gaat om  individuele personen. Ook kan de raad, zowel gevraagd als ongevraagd, adviezen geven. Onze school kent bovendien voor beide vestigingen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad houdt zich bezig met zaken die voor beide vestigingen van belang zijn.

Samenstelling MR

MRNamen
LeerlinggeledingDonna de Kinderen en Jochem van de Laar
OudergeledingFrancis van Bloemenhuis en Joachim Verhagen
PersoneelsgeledingJeroen van Deursen, Maureen Rijs, Khalid Saber (vzt.) en Ruud Willems

Belangstellenden

De MR vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor iedere belangstellende. Het bijwonen van de vergadering door belangstellenden dient vooraf kenbaar te worden gemaakt bij de secretaris.

Notulen

Hieronder kun je de notulen vinden.

Notulen
20 september 2018
20 november 2018
21 februari 2019
11 april 2019
23 mei 2019
20 juni 2019