Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren
deltaweg

Medezeggenschapsraad

Bij Jan van Brabant College luisteren we naar iedereen. Wij hebben een wettelijk voorgeschreven Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 8 leden uit alle onderdelen van de school. Zowel ouders, leerlingen als personeel zijn in de MR vertegenwoordigd.

Wat doet de MR?

De MR heeft instemmings- of adviesrecht over een breed scala aan schoolzaken, voor zover het niet gaat om  individuele personen. Ook kan de raad, zowel gevraagd als ongevraagd, adviezen geven. Onze school kent bovendien voor beide vestigingen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad houdt zich bezig met zaken die voor beide vestigingen van belang zijn.

Samenstelling MR

MRNamen
Leerlinggeleding Tom Stommels en Jochem van de Laar
OudergeledingFrancis van Bloemenhuis en Henriette Westerhof
PersoneelsgeledingJeroen van Deursen, Tom Reichrath, Khalid Saber (vzt.) en Ruud Willems

Belangstellenden

De MR vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor iedere belangstellende. Het bijwonen van de vergadering door belangstellenden dient vooraf kenbaar te worden gemaakt bij de secretaris.

Notulen

Hieronder kun je de notulen vinden.

Notulen 
20 september 2018  
20 november 2018 
21 februari 2019 
11 april 2019  
23 mei 2019 
20 juni 2019 
19 september 2019 
21 november 2019 
13 februari 2020 
14 mei 2020 
18 juni 2020