deltaweg

Ouderbijdrage

Alle ouders van kinderen bij ons op school kunnen meedoen aan het schoolfonds. Je betaalt dan een ouderbijdrage van €70,- per schooljaar. Daarvan betalen wij zaken als aanvullend lesmateriaal, buitenlesactiviteiten, excursies, reizen en het gebruik van diverse materialen en diensten op school. Lees meer

Boeken

Schoolboeken zijn gratis voor middelbare scholieren. Ondersteunende materialen zoals atlassen, woordenboeken, devices, rekenmachines, agenda en sportkle­ding zijn niet gratis. Voor de levering van boeken werken wij samen met Iddink VO. Lees meer

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld wil voorkomen dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen niet kunnen meedoen aan het sociaal maatschappelijk leven op school en daarbuiten. Activiteiten als sport, muziek, dans, scouting en schoolreisjes kunnen lastig zijn voor gezinnen in deze situatie. De stichting ondersteunt deze gezinnen. Lees meer