Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

Vragen en antwoorden voorlichtingsavond

Deltawijs is voor iedere leerling!

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart in de brugklas met Deltawijs: een andere manier van leren! Met Deltawijs leer je alles wat je moet leren op een mavo en vmbo-g/t: we pakken het alleen nèt iets anders aan. 

We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden over Deltawijs overzichtelijk op een rijtje gezet.

1. Waarom Deltawijs?

  • Meer oog voor jouw talent

Iedere leerling, dus ook jij, heeft één of meerdere talenten. Met Deltawijs komen jouw talenten veel meer bovendrijven dan bij het gewone onderwijs. Jij kan laten zien waar jouw interesses, kwaliteiten en talenten liggen en belangrijk: jij krijgt de mogelijkheid om die te ontwikkelen!

  • Maatwerk

Wat heeft je interesse, wat wil je leren? Je maakt zelf keuzes en gaat zelf oplossingen vinden. We kijken heel goed naar het niveau dat bij jou past en we zorgen ervoor dat je uitgedaagd wordt.

  • Veel contact en begeleiding

Op maandag start je de dag met je mentor. Onderwerpen van gesprek zijn de vorderingen op school: wat zijn je ervaringen, wat gaat er goed, waarin wil jij je verder ontwikkelen en wat heb je hiervoor nodig? Verder heb je minimaal 6x per jaar een indivdueel gesprek met je mentor.
Er is dagelijks veel individuele begeleiding bij de projecten van mentoren/coaches en experts (vakdocenten) op de leerpleinen. We hebben dus een heel goed beeld van je leervorderingen en of je je fijn voelt op school.

  • Vaardigheden die je nodig hebt voor de toekomst

Met Deltawijs ontwikkel je veel zelfstandigheid en belangrijke vaardigheden die je nodig hebt bij vervolgopleidingen en in je latere leven.

2. Krijg ik behalve projecten ook theorie en/of les?

De Deltawijsprojecten hebben te maken met Mens en Maatschappij, Natuur en Techniek en Sportief en Creatief. Om deze projecten te kunnen doen, heb je kennis en theorie nodig. Deze theorie krijg je van experts (vakdocenten) die je helpen bij het project. Bij de basisvakken (Nederlands, Engels, Moderne Vreemde Talen, wiskunde en rekenvaardigheden) krijg je les in groepjes van hetzelfde niveau.

3. Waarom krijg ik wel les in de basisvakken?

Nederlands, Engels, Moderne Vreemde Talen, wiskunde en rekenvaardigheden heb je nodig bij alle Deltawijsprojecten. Ook in het vervolgonderwijs spelen deze basisvakken een belangrijke rol.

4. Ik heb moeite met samenwerken. Is Deltawijs dan toch iets voor mij?

Ja, juist dan is Deltawijs heel belangrijk. Vaardigheden als samenwerken, samen met anderen keuzes maken en rekening houden met elkaar, zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen slagen op je vervolgopleiding. Bij Deltawijs word je heel goed begeleid om die vaardigheden vanaf het begin goed bij jezelf te ontwikkelen.

5. Ik houd van een extra uitdaging. Lukt dat met Deltawijs?

Na verloop van tijd krijg je zeker de mogelijkheid om je meer te verdiepen en moeilijkere projecten te kiezen. Graag zelfs!

6. Ik heb meer begeleiding nodig. Is Deltawijs dan wel geschikt voor mij?

Deltawijs past uitstekend bij leerlingen die meer begeleiding nodig hebben. Juist door de dagelijkse begeleiding van mentoren/coaches en experts (vakdocenten) krijg je een betere individuele ondersteuning dan bij normaal onderwijs.
Heb je daarnaast een andere ondersteuningsbehoefte, dan hebben wij een goed ingericht ondersteuningsteam dat samen met jou kijkt naar de mogelijkheden en ondersteuning binnen school.

7. Heb ik huiswerk?

Je zult thuis soms wat moeten leren. Bijvoorbeeld Engelse, Franse of Duitse woordjes. Wij noemen dat thuiswerk. Leer je liever op school, eventueel met begeleiding? Ook dat kan bij Deltawijs.

8. Krijg ik altijd dezelfde beoordeling als mijn groepje?

Bij de Deltawijsprojecten werk je in 4-tallen. Je krijgt niet altijd dezelfde beoordeling als je groep. Samen met de mentor bespreek jij regelmatig jouw vorderingen. Die vorderingen worden bijgehouden in een verslag. Het gaat dan alleen om jouw vorderingen en niet die van jouw groepje.

9. Krijg ik cijfers?

We houden je leervorderingen bij in een verslag. Hierin staan jouw uitslagen van toetsen, jouw ontwikkelingen, de vorderingen, de tussendoelen en het einddoel. We geven in sommige gevallen cijfers, maar dan is dat vooral bedoeld om aan te geven waar je staat en wat je kunt doen om jezelf te verbeteren. Je wordt hierbij intensief begeleid door je mentor en coach.

10. Sluit Deltawijs goed aan bij de bovenbouw?

Met Deltawijs krijg je een duidelijk beeld van je talenten en ontwikkelde vaardigheden. Hiermee kies je bewuster en gemotiveerder je profiel in de bovenbouw en je eventuele vervolgopleiding. Ook heb je voldoende kennis en vaardigheden, zodat je goed voorbereid bent op je eindexamen.

11. Hoe wordt er omgegaan met dyslexie?  

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepas die hun recht geeft op tijdverlenging en waar mogelijk of noodzakelijk ook het gebruik van een device, waarbij de toets voorgelezen wordt. Ook worden teksten/toetsen op eenzelfde wijze opgebouwd: Arial lettergrootte 12, regelafstand 1.5, dat de leesbaarheid ten goede komt.

12. Werken jullie met een digital agenda waarin opdrachten genoteerd worden? 

Onze leerlingen hebben allemaal een Plenda; een plan-agenda. Zij leren hiermee werken in de mentorlessen. Daarnaast gebruiken wij het leerlingvolgsysteem SOM, waarin wij ook opdrachten, huiswerk en toetsen plaatsen. Leerlingen (en ouders) kunnen gebruik maken van de SOM app om voortgang, huiswerk, rooster en andere zaken in te zien.

13. Hoeveel leerlingen zitten er in een klas? 

Het aantal leerlingen in een klas varieert tussen basisvakken en leerpleinen. Op de leerpleinen zitten leerlingen in grotere groepen bij elkaar (+- 35), maar werken zij in groepjes van 4. Deze pleinen zijn speciaal ingericht voor de ontvangst van deze groepen. De lessen die in het reguliere klaslokaal gegeven worden (basisvakken) hebben een groepsgrootte van +- 25 leerlingen.