deltaweg

GEzonde school

Het Jan van Brabant College heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan.

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
  3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes

De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten.

Onze ambitie

Onze ambitie is om het komende jaar ten minste de zilveren schaal in ontvangst te mogen nemen. Hiermee geven wij aan dat wij de weg van de gezonde schoolkantine zijn ingeslagen en dit verder en structureel vorm willen geven. Het doel is om uiteindelijk ook de gouden schaal te bemachtigen. Op termijn zal intern gesproken worden over de wens om tot een ideale schoolkantine te komen. Dit is op dit moment nog niet bepaald.

Onze ambitie is een zilveren kantine:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes.
  • We bieden minstens groente of fruit aan.
  • De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.

Het Jan van Brabant College werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine

Samen met onze cateraar zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.

Samen met de directie, de oudervereniging maar zeker ook de leerlingen blijven we aandacht geven aan het aanbieden van gezond eten en drinken wat ook voldoende aantrekkingskracht heeft op de populatie. Dit doen we door jaarlijks tijdens de klankbordgroepen, zowel bij ouders als bij leerlingen, specifiek over dit onderwerp met elkaar in discussie te gaan.

Tot slot zijn grootverpakkingen in onze kantine verboden.