Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

Decaan

Kun je als leerling of ouder wel wat hulp gebruiken bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, vervolgopleiding of beroep? Onze decanen, mevrouw Elings en meneer Kruger, ondersteunen bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Dat doen ze samen met onze docenten en mentoren. Lees meer

Mentor

Een mentor is de spil in de begeleiding van onze leerlingen. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als het gaat om sociaal-emotionele begeleiding, studiebegeleiding en keuzebegeleiding. Je behoud in principe dezelfde mentor gedurende je hele schooltijd op de Deltaweg. In samenwerking met de decaan adviseren onze mentoren bij de keuze van het schooltype, vakken of een sector. Lees meer

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator op onze school stuurt het ondersteuningsteam aan en coördineert de ondersteuning die wij onze leerlingen geven. Lees meer

Leerlingenbegeleider

Als dat om welke reden dan ook nodig is, kunnen leerlingen bij ons op school rekenen op extra begeleiding. Dat doen wij via onze leerlingenbegeleiders. Wij bieden bijvoorbeeld hulp en begeleiding bij dyslexie, faalangst, huiswerk maken of moeilijkheden met een bepaald vak. Lees meer

Extra begeleiding

Voor de ondersteuning van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, werken wij samen met externe specialisten. Zij werken bijvoorbeeld met leerlingen met problemen in het autistisch spectrum. Lees meer

Sociale Teams Helmond

Sociale Teams Helmond ondersteunt namens de gemeente het thuisfront van onze leerlingen. Vroeger was dit bekend als schoolmaatschappelijk werkenden. Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs is goed onderwijs voor leerlingen, ook voor hen die extra ondersteuning nodig hebben. Bij ons op school bieden we dat passend onderwijs. Voor alle leerlingen die zich bij ons aanmelden, zoeken we een onderwijsplaats die aansluit, past en klopt. Meestal is dat op onze eigen school, soms ergens anders. Lees meer

Pestprotocol

Pesten laten we bij ons op school niet toe en we pakken het dan ook stevig aan. In ons pestprotocol staan richtlijnen voor acties die we nemen als we pestgedrag constateren. Ook staan er voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. Lees meer