Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

DELTAWIJS DAAGT JE UIT!

Leerlingen uitdagen, zelf in actie laten komen en ervoor zorgen dat ze het beste uit zichzelf halen. Dat is het doel van Deltawijs, een onderwijsvernieuwing die met ingang van het schooljaar 2019-2020 is ingevoerd in de brugklas van het Jan van Brabant College Deltaweg. Bij Deltawijs staat de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen naast kennis vooral vaardigheden leren die hen voorbereiden op de maatschappij van morgen.
 
Onze kleinschalige school leent zich uitstekend voor dit nieuwe onderwijsconcept waarbij we nog meer oog en aandacht hebben voor de ontwikkeling en talenten van iedere leerling. Deltawijs is in eerste instantie alleen bedoeld voor de onderbouw.

De pijlers van Deltawijs

Deltawijs rust op 3 belangrijke pijlers: uitdaging, eigenaarschap en betrokkenheid. Met thematische en onderzoekende projecten dagen we onze leerlingen uit, laten we ze in actie komen en zorgen we ervoor dat ze het beste uit zichzelf halen. We stimuleren ze om verantwoordelijkheid te nemen, keuzes te maken en te reflecteren op hun eigen leerproces. Uiteraard doen we dit in de veilige en gestructureerde omgeving van onze kleinschalige school. Onze leerlingen worden bij hun persoonlijke ontwikkeling intensief begeleid door enthousiaste en betrokken docenten die de rol hebben van expert, uitdager en coach. Daarnaast heeft iedere leerling een persoonlijke mentor gedurende 4 jaar.

Vakken en leergebieden

Bij Deltawijs hoort iedere leerling tot een mentorgroep, we werken niet meer met klassen. Bij de vakken Nederlands, wiskunde, rekenen en de moderne vreemde talen blijft de nadruk liggen op kennisoverdracht. De leergebieden Mens & Maatschappij, Natuur & Techniek en Sport en Beeldende vakken worden in projectvorm gegeven. In deze leergebieden werken leerlingen in kleine groepjes aan verschillende uitdagende Deltawijsprojecten. Dit doen we in een inspirerende omgeving. In de nieuwbouw worden multifunctionele ruimtes waar projectonderwijs wordt gerealiseerd met medeleerlingen, docenten, workshops, laptops, externe experts, gastsprekers, excursies en nog veel meer.

Deltawijs is voor iedere leerling

Bij de Deltawijsprojecten is er naast het overbrengen van kennis, veel aandacht voor het ontwikkelen van belangrijke persoonlijke vaardigheden die leerlingen nodig hebben in hun verdere leven, zoals: samenwerken, plannen, initiatief nemen, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, reflecteren, communiceren, presenteren en creativiteit.
Iedere leerling, ongeacht zijn of haar talent, krijgt bij ons alle aandacht en ruimte om persoonlijk te groeien. Sommige leerlingen hebben bij die persoonlijke ontwikkeling wat extra ondersteuning nodig. Andere leerlingen willen in een bepaald talent nog meer
uitblinken. Beide leerlingen vinden wij belangrijk, geven we aandacht en stimuleren we om het beste uit zichzelf te halen.

Deltawijs zorgt voor gemotiveerde leerlingen

Leerlingen krijgen bij Deltawijs volop de ruimte om te werken aan kennis die past bij hun eigen interesses en talenten en mogen -op termijn- hierin hun eigen keuzes maken. Bij dit leerproces worden ze intensief en op maat begeleid door onze docenten. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld extra workshops volgen van sporters, hun eigen muziekinstrument maken of aan de slag gaan met programmeren. Belangrijk is dat leerlingen zelf op ontdekking gaan, de samenhang zien tussen bepaalde vakken, zelf oplossingen vinden en leren hun keuzes te verantwoorden. Dan raken leerlingen gemotiveerd.

Persoonlijke mentor

Bij Deltawijs vinden we de persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van de leerling een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. Daarom heeft iedere leerling bij ons een persoonlijke mentor voor 4 jaar. De mentor stelt samen met de leerling een persoonlijk leerplan vast. Daarin staan afspraken over vakken, vaardigheden die de leerling verder wil ontwikkelen en de begeleiding die een leerling nodig heeft. De leerling ontmoet de mentor regelmatig, zowel in groepsverband als individueel, om te spreken over de voortgang en zijn of haar ontwikkeling.

Kies voor uitdagend onderwijs. Kies voor Deltawijs!