deltaweg

De nieuwsbrief

 De nieuwsbrief verschijnt elke 3 à 4 weken en bevat relevante informatie voor de eerste volgende maanden. Zie hiervoor de uitgavedata. Op deze verschijningsmomenten zal via een e-mail de nieuwsbrief digitaal verzonden worden. Ouders die de nieuwsbrief liever in een papieren versie willen ontvangen kunnen hun zoon of dochter vragen om een nieuwsbrief op de dag na de verschijningsdatum, op te halen op de administratie. Indien u op de verschijningsdatum geen e-mail hebt ontvangen met de nieuwsbrief hebben wij naar alle waarschijnlijkheid niet het juiste mailadres. Indien u geen mail ontvangen hebt kunt u dat kenbaar maken op delta@janvanbrabant.nl. De administratie zal dan alsnog een nieuwsbrief verzenden. U kunt natuurlijk ook op deze site blijven kijken.

Uitgaven schooljaar 2017-2018
Uitgave 1: 29 augustus 2017Uitgave 7: 2 februari 2018
Uitgave 2: 28 september 2017Uitgave 8: 8 maart 2018
Uitgave 3: 26 oktober 2017Uitgave 9: 5 april 2018
Uitgave 4: 16 november 2017Uitgave 10: 17 mei 2018
Uitgave 5: 14 december 2017Uitgave 11: 14 juni 2018
Uitgave 6: 11 januari 2018Uitgave 12: 6 juli 2018

 

 

Bijlages
Uitgave 1: Bijlage 1Uitgave 7:                                 
Uitgave 2: Bijlage 1 en bijlage 2Uitgave 8: 
Uitgave 3: Bijlage 1Uitgave 9: Bijlage 1
Uitgave 4:Uitgave 10: 
Uitgave 5: Uitgave 11:
Uitgave 6: Bijlage 1 Uitgave 12: