deltaweg

De nieuwsbrief

 De nieuwsbrief verschijnt elke 3 à 4 weken en bevat relevante informatie voor de eerste volgende maanden. Zie hiervoor de uitgavedata. Op deze verschijningsmomenten zal via een e-mail de nieuwsbrief digitaal verzonden worden. Ouders die de nieuwsbrief liever in een papieren versie willen ontvangen kunnen hun zoon of dochter vragen om een nieuwsbrief op de dag na de verschijningsdatum, op te halen op de administratie. Indien u op de verschijningsdatum geen e-mail hebt ontvangen met de nieuwsbrief hebben wij naar alle waarschijnlijkheid niet het juiste mailadres. Indien u geen mail ontvangen hebt kunt u dat kenbaar maken op delta@janvanbrabant.nl. De administratie zal dan alsnog een nieuwsbrief verzenden. U kunt natuurlijk ook op deze site blijven kijken.

Uitgaven schooljaar 2018-2019
Uitgave 1: 20 augustus 2018Uitgave 7: 21 februari 2019
Uitgave 2: 27 september 2018Uitgave 8: 21 maart 2019
Uitgave 3: 1 november 2018Uitgave 9: 9 mei 2019
Uitgave 4: 29 november 2018Uitgave 10: 6 juni 2019
Uitgave 5: 10 januari 2019Uitgave 11: 5 juli 2019
Uitgave 6: 31 januari 2019 

 

 

Bijlages
Uitgave 1: Uitgave 7: Bijlage 1
Uitgave 2: Uitgave 8: 
Uitgave 3: Uitgave 9: 
Uitgave 4:Uitgave 10: 
Uitgave 5: Uitgave 11:
Uitgave 6: Bijlage 1