deltaweg

ICT

De afgelopen jaren hebben we onze ICT-voorzieningen flink uitgebreid. Daarmee is onze school helemaal ingericht voor de onderwijskundige toekomst. Leerlingen van klas 1 tot en met 3 werken met een eigen Chromebook: een device dat hen ondersteunt in de lessen. Vanaf volgend jaar komen daar ook de leerlingen van klas 4 bij.

Chromebook

Een Chromebook is een mini-laptop waarmee je snel met internet verbonden bent en die alles opslaat in de cloud. Leerlingen krijgen een eigen account en een eigen omgeving van het softwareprogramma. Leerlingen en leraren werken samen in de cloud. Het Chromebook is, naast boeken, een van de hulpmiddelen voor onze leerlingen. Het vervangt dus niet alle boeken.

Computers

Wij hebben een ICT-plein op de eerste verdieping en een leerplein op de begane grond. Daar kunnen leerlingen werken op computers, tijdens de lessen of daarna.