deltaweg

Mavo-top

Na de brugperiode kunnen leerlingen kiezen voor mavo-vmbo g/t of mavo-top. De opleiding mavo-top duurt 2 jaar en bereidt leerlingen voor op de havo. We besteden extra aandacht aan vaardigheden die ze goed kunnen gebruiken op de havo, en aan de vakken Wiskunde, Engels en Nederlands.

Vakken

Leerlingen kiezen vakken in Zorg & Welzijn, Techniek of Economie en Groen. Om de doorstroom naar de havo zo makkelijk mogelijk te maken, slagen leerlingen bij ons met 1 vak meer dan nodig is voor hun diploma. Ook kunnen ze examen doen in speciale examenvakken: Tekenen, Muziek, Sport of Maatschappijkunde.

Maatschappelijke stage

In leerjaar 3 doen alle leerlingen een maatschappelijke stage van 25 uur bij een organisatie die ze zelf kiezen. Ze organiseren bijvoorbeeld een wijkfeest of een computercursus voor ouderen.

Arbeidsoriëntatie

Om leerlingen een beter idee te geven van hoe het is om in een bepaald beroep te werken, krijgen ze in de derde klas een week arbeidsoriëntatie. Ze nemen in die week een kijkje bij een bedrijf of instelling.