deltaweg

Leerwegondersteunend onderwijs

Heb je een achterstand in rekenen of taal? Dan krijg je van ons extra hulp en ondersteuning. Dat heet leerwegondersteunend onderwijs. Zo is de kans heel groot dat je je opleiding bij ons op school met succes afrondt.

Hulp bij leerachterstanden

Loop je wat achter op het gebied van rekenen of taal? En ben je daarvoor getest? Dan heb je als het goed is een LWOO-indicatie. Als dat zo is, helpen wij je extra bij rekenen of taal.

Dyslexie en dyscalculie

Als je een dyslexie- of dyscalculie-verklaring hebt, dan krijg je bij ons op school ook extra hulp. Je mag bijvoorbeeld een formuleblad gebruiken bij toetsen, je krijgt extra tijd of we tellen spelfouten niet mee.

Remedial teaching

Moeite met spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, je woordenschat of rekenen? Dan kun je terecht bij verschillende begeleiders en docenten die je daarbij helpen.