deltaweg

Aanmelden

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen dient een afspraak gemaakt te worden. De leerling moet daarbij een identiteitskaart of paspoort meenemen van zichzelf en van de ouder(s) en/of verzorger(s). Ook het inleveren van het volledige uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (het GBA) is verplicht bij de aanmelding. De datum van binnenkomst in Nederland moet hier op vermeld staan. Nadat alle gegevens op school zijn ingeleverd wordt de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek om te beoordelen of de leerling geplaatst kan worden. Een nieuwe leerling begint vervolgens in principe altijd in een Startklas. Na ongeveer 9 weken wordt bepaald in welke klas de leerling geplaatst wordt.